TIETOSUOJA

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §


Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Iin Koiraharrastajat Ry yhdistyksen rekistereitä. Käytössämme on jäsenrekisteri sekä tilapäisiä lyhytaikaisia rekistereitä, kuten esimerkiksi tapahtumien ilmoittautumislistat.


Rekisterin ylläpitäjä

Iin Koiraharrastajat Ry


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenna Sergejeff (jäsensihteeri), iinkoiraharrastajat.kotisivu@gmail.com


Rekisterin nimi

Iin Koiraharrastajat Ry jäsenrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoistus

Iin Koiraharrastajat Ry:n jäsenyyttä koskevien asioiden hoitaminen


Rekisterin tietosisältö

Nimi (sukunimi, etunimi)
Postiosoite, postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero (mikäli jäsen sen on ilmoittanut)
Jäsenyystyyppi (varsinainen jäsen, perhejäsen, nuorisojäsen, ainaisjäsen)
Jäsenmaksun määrä


Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteritiedot kerätään ja päivitetään jäsenen sähköposti-ilmoituksesta sekä jäsenmaksun suorittaneiden osalta tiliotteen tietojen (nimi, osoite, puhelinnumero ja jäsenyystyyppi) avulla.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsentietoja ei luovuteta. Jäsenmäärä (kpl) raportoidaan vuosittain Iin Koiraharrastajat Ry:n toimintakertomuksessa.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsentietoja ei siirretä.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rahastonhoitaja toimittaa tiliotteet jäsensihteerille paperisena, ja jäsensihteeri tallentaa tiliotteista jäsenyyttä koskevat tiedot sähköiseen jäsenrekisteriin. Tiliotteet palautuvat rahastonhoitajalle.

Sähköinen jäsenrekisteri on suojattu salasanalla ja rekisteriä käsittelee vain jäsensihteeri. Jäsenrekisteri on jäsensihteerin omalla koneella, joka on suojattu salasanalla. Jäsensihteerin vaihtuessa salasanasuojattu jäsenrekisteri luovutetaan uudelle jäsensihteerille, joka vaihtaa tiedoston salasanan. Tehtävän jättänyt jäsensihteeri poistaa jäsenrekisterin omalta koneeltaan. Jäsenyydestä luopuneiden jäsenten jäsenrekisteritiedot poistetaan jäsenen omasta eroilmoituksesta tai mikäli vuotuista jäsenmaksua ei ole maksettu.